top of page
ROOFS OF PARIS. Photography taken in Paris, France

Дизайнът на „Покривите на Париж“ е базиран на оригиналната фотография на Величка Атанасова – ABD, Париж, Франция.
Съвместен проект с Vijoli CONCEPT, Париж, Франция.

Шлифер  ROOFS OF PARIS | SKU: 100009

Покривите на Париж

Фотография от Величка Атанасова- АБД

bottom of page