top of page
CANOLA FIELD. Photography taken in Samso, Denmark

 Дизайнът „Поле от рапица“ е базиран на оригиналната фотография на Антония Тилева, Самсо, Дания.

Проектиран и изработен от Ad hoc ателие.

Шлифер  CANOLA FIELD | SKU: 100004

Поле от рапица

Фотография от Антония Тилева

bottom of page