top of page
APPLE TREE. Photography taken in Samso, Denmark

Дизайнът на “Apple tree” е базиран на оригиналната фотография на Антония Тилева, Самсо, Дания

Проектиран и изработен от Ad hoc ателие.

 Шлифер APPLES| SKU: 100007

Ябълки

Фотография от Антония Тилева